Adatvédelmi tájékoztató

A Csurgói Városi Uszodát üzemeltető AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ad rövid tájékoztatást ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

Az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy igényeiket minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani, ideértve a profilalkotás révén történő személyre szabott ajánlatok készítését is. Az adatok kezelésének jogapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a szálláshely és fürdőszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

A szerződés teljesítésében részt vevő egyéb szolgáltatók (alvállalkozók, a szálloda/fürdő területén működő szerződéses partnerek) részére a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok a jogszabályban foglaltaknak megfelelően továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az Ön által igénybevett szolgáltatásra irányuló szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és tájékoztatjuk Önt az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: csurgovarosiuszoda@gmail.com

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).